Dron jako sposób na zarobek? Jedynie ze szkoleniem UAVO.

Drony poza użyciem typowo hobbystycznym, znalazły szereg zastosowań komercyjnych. W związku z tym prawodawcy musieli uregulować sytuację prawną dotyczącą użytkowania bezzałogowych pojazdów latających do celów komercyjnych. Co jednak oznacza to dla użytkowników tych maszyn?

W świetle obecnie obowiązujących przepisów, każda osoba chcąca użytkować drona do celów zarobkowych powinna posiadać specjalne dokumenty w postaci świadectwa kwalifikacji zawodowego operatora bezzałogowych pojazdów latających. Do uprawnień znajdujących się we wspomnianym certyfikacie należą:

  • Szkolenie VLOS - kwalifikacja dotycząca latania dronem w zasięgu wzroku.
  • Szkolenie BVLOS - potwierdzenie umiejętności dotyczących latania bezzałogowym pojazdem latającym poza zasięgiem wzroku.

Jak jednak uzyskać tego typu certyfikację? Niezbędnym jest odbycie szkolenia UAVO. Obowiązek ten został nałożony na użytkowników dronów rozporządzeniem z dnia 19 września 2016. Ponadto szkolenie powinno zostać przeprowadzone przez certyfikowany ośrodek, inaczej może zostać ono uznane za nieważne i dokument nie zostanie wydany. Na szczęście dla fanów dronów, wystarczy odbyć taki kurs jednorazowo, ponieważ dokument potwierdzający kwalifikacje pilota bezzałogowego pojazdu latającego wydawany jest bezterminowo.

Oznacza to, że chcąc latać hobbystycznie licencja nie jest potrzebna.

Jak wygląda kurs UAVO w praktyce?

Wiele osób chcących związać swe życie zawodowe z komercyjnym użyciem dronów zastanawia się pewnie jak wygląda kurs UAVO. W pewnym sensie jest podobny do kursu na prawo jazdy, tu też wyróżniamy dwie zasadnicze części- teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej egzaminowany musi dowieść, iż posiada wiedzę z zakresu prawa lotniczego oraz budowy i zasad użytkowania bezzałogowego pojazdu latającego. Część praktyczna egzaminu trwa stosunkowo krótko, nie przekracza raczej 10 minut. Jej zadaniem jest sprawdzenie podstawowych umiejętności z zakresu kontrolowania drona- wystartowania, stabilnego lotu, reakcji w sytuacjach awaryjnych.

Załóżmy więc, iż przeszliśmy przez szkolenie bezproblemowo i uzyskaliśmy upragnione uprawnienia- gdzie możemy szukać pracy jako operator drona?

  1. Filmowanie i fotografia- już od wielu lat popularne jest zamieszczanie w nagraniach wideo ujęć z lotu ptaka wykonywanych przy pomocy dronów. Wzbogacają one materiał filmowy i czynią go bardziej atrakcyjnym. W związku z dynamicznym rozwojem technologii ujęcia takie nie są już zarezerwowane dla tuzów branży filmowej, dostępne są już nawet w półprofesjonalnych nagraniach z wesel i innych uroczystości rodzinnych.

  2. Geodezja- operatorzy dronów są również poszukiwani do pomocy przy dokonywaniu pomiarów geodezyjnych. Wcześniej robiono to korzystając ze zdjęć lotniczych, jednakże było to czasochłonne oraz wymagało dużych nakładów finansowych. Dodatkowo, zdjęcia takie określa się jako fotogrametrię wysokiego pułapu. Oznacza to, iż fotografie mają ograniczoną dokładność. Przy pomocy dronów możliwe jest wykonanie zdjęć wysokiej rozdzielczość z niskiego pułapu. Dzięki temu geodeci zyskali nowe narzędzie w swoich rękach.

  3. Rolnictwo- bezzałogowe maszyny latające okazały się również dobrym wsparciem w rolnictwie. Służą tam m.in. do monitorowania stanu upraw, odganiania dzikich zwierząt, oprysku roślin oraz ewentualnego sporządzania dokumentacji ubezpieczeniowej.

  4. Firmy ochroniarskie- coraz częściej spotykamy się ze stosowaniem dronów przez firmy ochroniarskie, pomagają one m.in. w monitorowaniu posesji, obserwacji osób podejrzanych o zachowania niezgodne z prawem lub też doglądaniu bezpieczeństwa tzw. VIPów.

  5. Inspekcje budowlane- obecnie zdarza się, iż inspekcje budowlane korzystają z dronów w celu dokładniejszej weryfikacji stanu budynków oddawanych do użytku.

  6. Służba leśna- użycie bezzałogowych pojazdów latających przez leśników jest bardzo popularne, służą tam one zarówno do pomocy w łapaniu kłusowników, jak również do monitorowania stanu fauny i flory czy obserwacji zmian zachodzących w stanie populacji danych gatunków.

Szkolenie UAVO dla wielu osób może otworzyć furtkę do zupełnie nowych profesji, a posiadanie odpowiednich certyfikacji da zupełnie nowe perspektywy na rozwój zawodowy. Jednakże, jeśli jesteś osobą początkującą lub latanie dronem traktujesz jedynie jako sposób na rozrywkę i rekreację, jest Ci ono zupełnie niepotrzebne i byłoby jedynie zbędnym wydatkiem czasu i pieniędzy. Pamiętaj jednak, iż nawet amatorskie loty wymagają odpowiedniego przygotowania oraz zachowania zasad bezpieczeństwa.