Zapisz na liście
Stwórz nową listę

DJI Zenmuse H30/H30T - FAQ

2024-05-17
DJI Zenmuse H30/H30T - FAQ

Zenmuse H30 FAQ

DJI Zenmuse H30/H30T - najczęściej zadawane pytania

Ile modeli wchodzi w skład serii Zenmuse H30?

Seria Zenmuse H30 składa się z 2 modeli:

Zenmuse H30 (cztery moduły):

 • kamera szerokokątna
 • kamera z zoomem
 • dalmierz laserowy
 • światło pomocnicze NIR

Zenmuse H30T (pięć modułów):

 • kamera szerokokątna
 • kamera z zoomem
 • dalmierz laserowy
 • kamera termowizyjna na podczerwień
 • światło pomocnicze NIR

Jakie platformy dronów są kompatybilne z serią Zenmuse H30?

Matrice 350 RTK i Matrice 300 RTK. Jedynym kompatybilnym pilotem zdalnego sterowania jest DJI RC Plus. Przed użyciem należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe drona i pilota zdalnego sterowania do najnowszej wersji.

Na którym porcie gimbala mogę zamontować ładunek z serii Zenmuse H30?

Każdy z ładunków z serii Zenmuse H30 można zamontować na dowolnym porcie gimbala w Matrice 350 RTK lub Matrice 300 RTK.

Jakie są różnice między Zenmuse H30 Series a H20 Series?

1. Rozszerzone możliwości w zakresie światła widzialnego: Obsługuje do 34×zoom optyczny i 400×zoom cyfrowy.

2. Ulepszona kamera termowizyjna na podczerwień:

 • rozdzielczość zwiększona z 640×512 do 1280×1024;
 • tryb High-Res dla lepszej obserwacji obiektów o małych różnicach temperatur;
 • rozszerzony zakres pomiaru temperatury od -20° do 1600° C (-4° do 2912° F)*.

3. Rozszerzone możliwości fotografowania w nocy, z regulowaną liczbą klatek na sekundę wynoszącą 25 klatek na sekundę, 15 klatek na sekundę i 5 klatek na sekundę; z dodatkowym oświetleniem NIR.

4. Zwiększony zasięg namierzania laserowego do 3000 metrów.

5. Obsługa funkcji Smart Capture.

6. Obsługuje elektroniczny dehazing.

7. Zapewnia stabilizację pierwszego planu wideo, zwiększając wydajność operacji, takich jak inspekcje linii energetycznych.

* Z zainstalowanym filtrem gęstości podczerwieni, maksymalna temperatura pomiaru może osiągnąć 1600°C (2912°F).

Jaki jest poziom ochrony produktów z serii Zenmuse H30?

Kamery z serii Zenmuse H30 posiadają ochronę IP54.

W kontrolowanych warunkach laboratoryjnych seria Zenmuse H30 może osiągnąć stopień ochrony IP54 zgodnie z normą IEC60529. Stopień ochrony IP nie jest trwały i może z czasem ulec zmniejszeniu z powodu zużycia produktu.

Jaki jest współczynnik zoomu w serii Zenmuse H30?

Współczynnik dla Zenmuse H30 to 34× zoom optyczny i 400× zoom cyfrowy.

Jakie są rozdzielczości zdjęć kamer z serii Zenmuse H30?

 • Zoom Camera: 7328×5496, 3664×2748
 • Kamera szerokokątna: 8064×6048, 4032×3024
 • Kamera termowizyjna na podczerwień: 1280×1024

Jakie formaty wideo są obsługiwane przez Zenmuse H30 Series?

Seria DJI Zenmuse H30 obsługujetakie kodeki jak MP4, H.264 i H.265.

Jaka jest różnica między VBR i CBR w ustawieniach szybkości transmisji wideo?

VBR to skrót od Variable Bitrate (zmienna przepływność), który oferuje niższą przepływność dla scen statycznych i wyższą dla dynamicznych. Zapewnia to optymalną jakość obrazu w różnych scenariuszach nagrywania, ale wymaga karty microSD zdolnej do obsługi szczytowych przepływności.

CBR oznacza Constant Bitrate, gdzie przepływność pozostaje stała niezależnie od sceny, a prędkości zapisu na karcie microSD są bardziej spójne.

Czym jest nowa funkcja wstępnego nagrywania w serii Zenmuse H30? Do czego służy?

Pre-recording to funkcja, która umożliwia urządzeniu buforowanie segmentu wideo przez określony czas, zanim użytkownik rozpocznie nagrywanie. Po rozpoczęciu nagrywania buforowana zawartość jest dołączana do wideo, zapobiegając nadmiernemu wykorzystaniu miejsca na karcie microSD.

Cel: Po włączeniu funkcji nagrywania wstępnego, nawet jeśli nagrywanie rozpocznie się po rozpoczęciu zdarzenia, urządzenie może zapisać chwile przed rozpoczęciem nagrywania na karcie microSD, zapewniając, że potencjalnie krytyczne informacje nie zostaną pominięte.

Jaki jest maksymalny czas nagrywania wideo przez Zenmuse H30 Series?

Dwie godziny. Nagrywanie zostanie automatycznie zatrzymane po dwóch godzinach.

Czy Zenmuse H30 Series jest kompatybilny z platformą chmurową DJI FlightHub 2?

Tak, DJI zenmuse H30 jest kompatybilna z platformą DJI FlightHub 2.

O jakich środkach ostrożności należy pamiętać podczas korzystania z Zenmuse H30 Series?

1. Nie należy kierować obiektywu kamery na źródła energii o dużej mocy, takie jak słońce, lawa lub wiązki laserowe. Temperatura obserwowanych obiektów nie powinna przekraczać 800°C (1472°F) (gdy filtr gęstości podczerwieni nie jest zainstalowany). W przeciwnym razie spowoduje to spalenie czujnika podczerwieni i nieodwracalne uszkodzenie.

2. Nie należy umieszczać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym, w miejscach o słabej wentylacji lub w pobliżu źródła ciepła, takiego jak grzejnik.

3. Nie należy wielokrotnie włączać i wyłączać gimbala i kamery. Po wyłączeniu należy odczekać co najmniej 30 sekund przed ponownym włączeniem. W przeciwnym razie może to wpłynąć na żywotność chipów kamery.

4. Nie należy wymieniać karty microSD podczas użytkowania.

5. Nie dotykać powierzchni obiektywu ręką. Należy uważać, aby nie zarysować powierzchni obiektywu ostrymi przedmiotami. W przeciwnym razie jakość zdjęć może ulec pogorszeniu.

6. Powierzchnię obiektywu kamery należy czyścić miękką, suchą i czystą ściereczką. Nie używaj zasadowych detergentów.

7. Ładunek należy przechowywać w bezpiecznym pudełku, w suchym i przewiewnym miejscu. Zalecana wilgotność otoczenia wynosi od 40% do 50%.

Jakie są scenariusze zastosowań serii Zenmuse H30?

Produkty te nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, w tym między innymi do inspekcji geotermalnej, gaszenia pożarów i akcji poszukiwawczo-ratowniczych, zapobiegania pożarom lasów, ochrony dzikiej przyrody, inspekcji linii energetycznych, inspekcji ropy i gazu, egzekwowania przepisów ruchu drogowego, inspekcji obiektów i inspekcji infrastruktury.

Najczęściej zadawane pytania do kamery termowizyjnej Zenmuse H30T

Jakie są różnice między trzema trybami wzmocnienia Zenmuse H30T? Jakim scenariuszom zastosowań one odpowiadają?

 • Tryb High Gain oferuje bardziej precyzyjne możliwości pomiaru temperatury, z zakresem pomiarowym od -20° do 150° C (-4° do 302° F).
 • Tryb Low Gain zapewnia szerszy zakres pomiaru temperatury, od 0° do 600° C (32° do 1112° F).
 • Tryb High-Res jest przeznaczony do obserwacji obiektów o niewielkich różnicach temperatur, dzięki czemu obiekt jest wyraźniejszy. Pomiar temperatury nie jest obsługiwany w tym trybie.

Na ile sposobów mogę mierzyć temperaturę za pomocą Zenmuse H30T?

 • Pomiar punktowy: Dotknij dowolnego miejsca w widoku kamery termowizyjnej na podczerwień, aby wyświetlić temperaturę tego miejsca.
 • Pomiar temperatury w punkcie centralnym: Stuknij w punkt centralny w widoku kamery termowizyjnej na podczerwień, aby wyświetlić temperaturę w tym punkcie w celu uzyskania bardziej precyzyjnych pomiarów. Stuknięcie poza punktem centralnym powoduje wyjście z trybu pomiaru temperatury punktu centralnego.
 • Pomiar obszaru: Stuknij, aby wybrać dowolny obszar w widoku kamery termowizyjnej na podczerwień, aby wyświetlić najwyższe i najniższe temperatury w tym obszarze wraz z ich lokalizacjami.

Co to jest kalibracja płaskiego pola (FFC) w Zenmuse H30T?

Kalibracja płaskiego pola służy do optymalizacji jakości obrazu termowizyjnego, dzięki czemu można łatwiej obserwować zmiany temperatury. Możesz ręcznie włączyć FFC, wyłączając automatyczną regulację FFC w ustawieniach.

Dlaczego po wielokrotnym ręcznym wykonaniu FFC na obrazie pojawiają się nierówne ciemne lub jasne obszary?

Nie zaleca się ciągłego wykonywania ręcznego FFC bez przerwy, ponieważ może to spowodować nierównomierne nagrzewanie się migawki kamery termowizyjnej na podczerwień, co skutkuje niespójnym obrazem. Jeżeli tak się stanie, wykonuj FFC co 30 sekund, a obraz powinien powrócić do normy.

Jaka jest dokładność pomiaru temperatury Zenmuse H30T?

W bezwietrznym środowisku laboratoryjnym o temperaturze 25°C (77°F), obserwując ciało doskonale czarne z odległości 13 metrów:

 • Bez zainstalowanego filtra gęstości podczerwieni dokładność pomiaru w trybie wysokiego wzmocnienia wynosi ±2°C lub ±2%, a w trybie niskiego wzmocnienia wynosi ±5°C lub ±3% (w zależności od tego, która wartość jest większa).
 • Po zainstalowaniu filtra gęstości podczerwieni dokładność pomiaru dla temperatur ≤ 1000° C (1832° F) wynosi ±80° C (176° F) lub ±8%; dla temperatur > 1000° C (1832° F) wynosi ona ±100° C (212° F) lub ±10% (w zależności od tego, która wartość jest większa).

Jaka jest odległość ogniskowania kamery termowizyjnej na podczerwień w Zenmuse H30T? Czy odległość ogniskowania wpływa na dokładność pomiarów temperatury?

Minimalna odległość ostrzenia wynosi 13 metrów. W promieniu 13 metrów nie ma to wpływu na dokładność pomiaru temperatury, ale obraz będzie nieostry. Zaleca się zachowanie odległości ostrzenia większej niż 13 metrów.

Jakiego oprogramowania można użyć do późniejszej obróbki zdjęć termowizyjnych wykonanych przez Zenmuse H30T?

Oprogramowanie, którego można używać do obróbki zdjęć termowizyjnych to DTAT3 (DJI Thermal Analysis Tool 3) w wersji 3.3.0 lub nowszej.

Czy rozdzielczość w podczerwieni wynosząca 1280 × 1024 jest oparta na oryginalnym rozmiarze czujnika, czy na ulepszeniu algorytmicznym?

Jest to natywny rozmiar czujnika o rozdzielczości 1280×1024.

Jaka jest funkcja obrazu w podczerwieni UHR (o ultrawysokiej rozdzielczości) w Zenmuse H30T?

Ta funkcja umożliwia przechwytywanie wyraźnych obrazów, gdy kamera termowizyjna na podczerwień jest ustawiona na zoom 5× lub większy.

Jakie czynniki mogą wpływać na dokładność pomiaru temperatury kamery termowizyjnej na podczerwień Zenmuse H30T?

Czynniki takie jak emisyjność obiektu, odległość, temperatura otoczenia i wilgotność mogą mieć wpływ na dokładność pomiarów temperatury.

Jak ustawić parametry pomiaru temperatury w podczerwieni dla Zenmuse H30T?

Parametry pomiaru temperatury w podczerwieni można ustawić w aplikacji DJI Pilot 2. Aplikacja umożliwia automatyczny odczyt wartości dalmierza laserowego i temperatury otoczenia, a także ręczne ustawianie wartości emisyjności obiektu i wilgotności otoczenia w celu skorygowania wyników pomiaru temperatury.

Jaka jest główna strategia funkcji ochrony czujnika przed poparzeniem Zenmuse H30T?

H30T automatycznie zamknie migawkę, gdy wykryje warunki, które mogą spowodować oparzenie czujnika podczerwieni. Jednak wykrywanie oprogramowania może się nie powieść. Nie kieruj obiektywu kamery termowizyjnej na podczerwień w stronę źródeł energii o wysokiej energii, takich jak słońce, lawa lub promienie lasera. W przeciwnym razie spowoduje to spalenie aparatu i spowodowanie nieodwracalnych uszkodzeń.

Do czego służy filtr gęstości podczerwieni w Zenmuse H30T?

Rozszerza zakres pomiaru temperatury modułu termowizyjnego do 0° do 1600° C (32° do 2912° F), umożliwiając bardziej efektywną ocenę zmian temperatury i szybkie lokalizowanie punktów o wysokiej temperaturze. Po zainstalowaniu filtra gęstości podczerwieni odbiór sygnału IR jest ograniczony, co również pogarsza jakość obrazu. Nie nadaje się do obserwacji obiektów w normalnej temperaturze i zaleca się go używać w trybie niskiego wzmocnienia.

Kamera światła widzialnego Zenmuse H30/H30T - najczęściej zadawane pytania

Jaki jest tryb Sceny Nocnej w serii Zenmuse H30?

Poprawia jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia, prezentując wyraźniejsze i dokładniejsze informacje wizualne, aby zapewnić wydajność i precyzję podczas operacji w nocy.

W jaki sposób tryb scen nocnych poprawił się w H30T w porównaniu do H20N?

Tryb scen nocnych w H30T umożliwia regulację 25 kl./s, 15 kl./s i 5 kl./s przy maksymalnej czułości ISO 819 200, oferując lepszą redukcję szumów i obsługę oświetlenia NIR.

Dlaczego w trybie Scena nocna wyższy poziom redukcji szumów zmniejsza płynność transmisji na żywo?

Wyższe poziomy redukcji szumów powodują niższą liczbę klatek na sekundę, dłuższe czasy ekspozycji i wyższą czułość, a także lepszą skuteczność redukcji szumów. Jednak ze względu na zmniejszoną liczbę klatek na sekundę płynność obrazu na żywo jest odpowiednio zmniejszona.

Jaka jest funkcja elektronicznego usuwania zamglenia w serii Zenmuse H30 i jak wybrać intensywność usuwania zamglenia?

Elektroniczne usuwanie zamglenia to technika przetwarzania obrazu zaprojektowana w celu ograniczenia rozmycia obrazu i efektów zamglenia spowodowanych rozpraszaniem światła, wilgocią atmosferyczną i innymi czynnikami. Wykorzystuje algorytmy komputerowe do optymalizacji i przywracania obrazów, zwiększając ich klarowność i jakość. Elektroniczne usuwanie zamglenia niskiego poziomu jest przeznaczone głównie do stosowania w warunkach łagodnego zamglenia, natomiast elektroniczne usuwanie zamglenia wysokiego poziomu sprawdza się w sytuacjach takich jak mgła po opadach deszczu i umiarkowane zamglenie.

Czy mogę włączyć elektroniczne usuwanie zamglenia w trybie Scena Nocna?

Nie. Elektroniczne usuwanie zamglenia jest przeznaczone do stosowania w przypadku zamglenia w ciągu dnia, natomiast tryb Scena nocna jest przeznaczony do stosowania w warunkach słabego oświetlenia w nocy. Obydwa wymagają przetwarzania obrazu, ale ze względu na różne scenariusze zastosowań i cele ich efekty będą sprzeczne, dlatego nie są obsługiwane jednocześnie.

Dlaczego elektroniczne usuwanie zamglenia jest obsługiwane tylko przez kamerę z zoomem?

Kamery zmiennoogniskowe zazwyczaj obserwują obiekty znajdujące się dalej i bardziej podatne na działanie deszczu, mgły i zamglenia w powietrzu. Dlatego też elektroniczne usuwanie zamglenia jest przeznaczone przede wszystkim dla aparatu z zoomem.

Jaki jest maksymalny zoom obsługiwany przez aparat z zoomem podczas wykonywania zdjęć siatkowych o wysokiej rozdzielczości?

Maksymalny zoom obsługiwany podczas zdjęć siatkowych to zoom do 15×.

Co to jest tryb inteligentnego przechwytywania i jakie są jego główne scenariusze zastosowania?

Tryb inteligentnego robienia zdjęć umożliwia automatyczne dostosowywanie parametrów aparatu w oparciu o różne sceny i warunki oświetleniowe, aby uzyskać wyższą jakość zdjęć. Jednakże prędkość fotografowania może być mniejsza w porównaniu do trybu pojedynczego zdjęcia. Inteligentne przechwytywanie jest odpowiednie dla wszystkich scenariuszy.

Jaka jest dokładność pomiarów i mapowania serii Zenmuse H30?

Seria H30 umożliwia ogólne pomiary geodezyjne i kartowanie z dokładnością ≤ 10 cm.*

* Mierzone w następujących warunkach w środowisku laboratoryjnym DJI: Zenmuse H30 zamontowany na Matrice 350 RTK i włączony. Korzystanie z trasy obszarowej DJI Pilot 2 do planowania trasy lotu. RTK w statusie FIX. Wysokość względną ustalono na 80 m, prędkość lotu na 10 m/s, nachylenie gimbala na -90°, a każdy prosty odcinek trasy lotu był krótszy niż 1500 m. Pole zawierało obiekty o wyraźnych cechach kątowych i wykorzystywało odsłonięte punkty kontrolne na twardym podłożu, które były zgodne z modelem odbicia rozproszonego. Po obróbce końcowej za pomocą DJI Terra uzyskano dokładność poziomą 10 cm.

Jaka jest minimalna odległość ogniskowania kamer światła widzialnego serii Zenmuse H30?

W przypadku aparatu z zoomem minimalna odległość ostrzenia wynosi 1,5 metra poniżej zoomu 5×, 5 metrów pomiędzy zoomem 5× i 20× oraz 10 metrów powyżej zoomu 20×. W przypadku aparatu szerokokątnego minimalna odległość ostrzenia wynosi 1 metr.

Jaka jest funkcja światła podczerwonego w Zenmuse H30T i jakie są scenariusze jej użycia?

Przełącza obraz na żywo na obraz w skali szarości poprzez usunięcie filtra podczerwieni, wzmacniając w ten sposób kontrast między jasnymi i ciemnymi obszarami, ułatwiając lokalizację obiektów.

Światło podczerwone jest obsługiwane tylko podczas korzystania z aparatu z zoomem.

Światło pomocnicze NIR - najczęściej zadawane pytania

Jaka jest funkcja dodatkowego światła NIR w serii DJI Zenmuse H30?

Dodatkowe światło NIR zapewnia dodatkowe oświetlenie NIR w warunkach słabego oświetlenia (poniżej 1 luksa, półksiężyc), usprawniając tajne nocne obserwacje oraz operacje poszukiwawczo-ratownicze.

Światło pomocnicze NIR jest obsługiwane tylko podczas korzystania z kamery z zoomem i tylko po wystartowaniu drona. Jeśli jako pierwsze zostanie włączone światło pomocnicze NIR, światło podczerwone również włączy się jednocześnie.

Jakie są ograniczenia dodatkowego światła NIR w serii DJI Zenmuse H30?

1. W warunkach słabego oświetlenia/ciemności (np. obszary miejskie nocą) wystarczy tryb Scena nocna. W takich warunkach nie zaleca się włączania dodatkowego światła NIR, ponieważ może to spowodować wybielenie obrazu i zmniejszenie kontrastu.

2. Podczas obserwacji na odległościach przekraczających 200 metrów w warunkach słabego oświetlenia/ciemności lub w warunkach pogodowych, takich jak deszcz lub mgła, rozproszenie światła do tyłu na skutek efektu Tyndalla przez cząsteczki w powietrzu może prowadzić do wybielenia obrazu i zmniejszenia kontrastu.‌

Dalmierz laserowy Zenmuse H30/H30T - najczęściej zadawane pytania

Jaki jest zakres pomiarowy dalmierza laserowego serii DJI Zenmuse H30? Co to jest strefa niewidomych?

Zasięg wynosi 3-3000 m, przy czym górna granica odległości pomiarowej wynosi 3000 metrów, a dolna granica wynosi 3 metry.
Zasięg dla obiektów wspólnych: łąki 2000 m, lasy 1900 m, nawierzchnie drogowe 1700 m.*

Dane zmierzone w laboratorium DJI. Dane dalmierza mogą się różnić w zależności od materiału i kształtu testowanego obiektu, a także wpływu kąta przegubu Cardana, oświetlenia otoczenia i warunków pogodowych, takich jak deszcz lub mgła. Jeśli impuls lasera trafi w wiele celów, jego energia ulega rozproszeniu, co może zmniejszyć mierzalną odległość.

* Warunki testowe: Obiekt o płaskiej powierzchni, rozmiar obiektu przekraczający średnicę wiązki lasera, widzialność atmosferyczna 23 km (mniejszy zasięg przy dobrej pogodzie w porównaniu do pochmurnego nieba), laser pada pod kątem ukośnym (przy kącie padania ok. 0,2 radiana) .

Jakie są trudne scenariusze dla dalmierza laserowego serii DJI Zenmuse H30?

1. Warunki pogodowe, takie jak deszcz, mgła, mgła lub śnieg.

2. Obiekty odblaskowe i obiekty całkowicie odblaskowe.

3. Złożone sceny z wieloma tematami.

Jaka jest najwyższa dokładność dalmierza laserowego w serii DJI Zenmuse H30?

Po manewrowaniu dronem w przód, w tył, w lewo i w prawo przez około 10 sekund, seria Zenmuse H30 może osiągnąć dokładność punktową wynoszącą 20 metrów w odległości 1 kilometra.

Autor
Bartłomiej Rasztar
Redaktor specjalizujący się od 3 lat w dziedzinie e-commerce. Magister kierunku Zarządzanie - Marketing i Social Media. Pasjonat sportu, ekstremalnych przeżyć i wyzwań, którymi dzieli się na swoim Instagramie. Zainspirowany wykorzystaniem technologii w celu pokazywania świata w fascynujący i ciekawy sposób.
Pokaż więcej wpisów z Maj 2024

Polecane

pixel