Zapisz na liście
Stwórz nową listę

Przedłużenie i wznowienie uprawnień UAVO w świetle nowego prawa

2020-01-31
Przedłużenie i wznowienie uprawnień UAVO w świetle nowego prawa
Świadectwo kwalifikacji UAVO (ang. Unmanned Aerial Vehicle Operator czyli operator bezzałogowego statku powietrznego) jest wydawane bezterminowo, jednak zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz.U. poz.1630), uprawnienia są ograniczone czasowo - podstawowe uprawnienia UAVO są ważne 5 lat, a dodatkowo - 3 lata.

Jak przedłużyć uprawnienia UAVO?

Przedłużenie ważności uprawnienia UAVO następuje w momencie, gdy przystępujemy do stosownego egzaminu jeszcze w trakcie okresu ważności naszych uprawnień.
Egzamin przedłużający uprawnienia UAVO polega na sprawdzeniu praktycznych umiejętności sterowania BSP przed egzaminatorem. Takiego egzaminu nie może przeprowadzić instruktor. Oprócz umiejętności praktycznych, egzaminator może zweryfikować znajomość bieżących przepisów prawa podczas trwania egzaminu.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminator przedłuża ważność uprawnień UAVO poprzez wpis do świadectwa kwalifikacji z nową datą ważności, co oznacza, że nie musimy wymieniać dokumentu świadectwa na nowy.

Dokumenty potrzebne do przedłużenia UAVO:

  • dowód osobisty
  • potwierdzenie przelewu za egzamin przedłużający; zgodnie z Tabelą opłat lotnicznych ULC jest to koszt 55 zł
  • polisa OC operatora drona do wglądu
  • w przypadku kategorii <25 kg ważne badania lotniczo- lekarskie do wglądu


Jak wznowić uprawnienia UAVO?

Wznowienie uprawnień UAVO ma miejsce w przypadku, gdy termin ich ważności minął. W przypadku wznowienia uprawnień mamy do czynienia z wyższą opłatą (za Tabelą opłat lotnicznych ULC 98 zł) oraz z koniecznością wydania nowego dokumentu świadectwa kwalifikacji.

Do wznowienia uprawnień potrzebne są:

  • dowód osobisty
  • wniosek 5/LBSP, który znajdziemy na stronie ULC
  • potwierdzenie płatności za egzamin
  • polisa OC operatora drona do wglądu
  • w przypadku kategorii <25 kg ważne badania lotniczo- lekarskie do wglądu
Egzamin wznawiający, jak w przypadku egzaminu przedłużającego, przeprowadza egzaminator państwowy.

Ze względu na konieczność wydania nowego świadectwa kwalifikacji UAVO, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, możemy czekać nawet miesiąc, by móc skorzystać z uprawnienia.


Zobacz także:

Drony a przepisy - zmiany w polskim prawie
Prawo UE i drony w 2020
Latanie za granicą - co powinieneś wiedzieć przed wakacjami z dronem.
Pokaż więcej wpisów z Styczeń 2020
pixel