Różnice pomiędzy Phantomem 3 SE i Phantomem 3 Standard

Phantom 3 Standard vs Phantom 3 SE

Ogólnie rzecz biorąc, oba drony są dobre na początek dla nowych nabywców. Jednakże Phantom 3 SE posiada lepszą kamerę, system VPS oraz lepszy zakresem transmisji niż Phantom 3 Standard. Poniższa tabela zawiera podsumowanie najważniejszej różnicy między dwoma dronami.