Zapisz na liście
Stwórz nową listę

NOWOŚĆ - ubezpieczenie od producenta Autel Robotics

2021-01-14
NOWOŚĆ - ubezpieczenie od producenta Autel Robotics

Dobra wiadomość dla użytkowników dronów Autel Robotics! Firma wypuściła rozszerzoną gwarancję na drony. Care-  (podobnie jak ubezpieczenie DJI) chroni przed wypadkami spowodowanymi przez użytkownika, a nawet przed zalaniem. Dzięki temu ubezpieczeniu użytkownik może być spokojny podczas każdego lotu.

Ubezpieczenie obejmuje dwie wymiany na nową jednostkę w ciągu roku przy uiszczeniu dodatkowej opłaty. Dzięki błyskawicznej obsłudze klienta użytkownik otrzymuje zamiennik znacznie szybciej niż w normalnych warunkach procedury gwarancyjnej. Producent przyjmuje i odsyła produkt nieodpłatnie. W okresie gwarancji na drona można wykupić tylko jedną gwanację rozszerzoną.    

 

 

 

Aktywacja ubezpieczenia Autel Robotics Care

Po zakupie kod należy aktywować na stronie producenta. Drona najlepiej ubezpieczyć w ciągu 48 godzin od jego aktywacji. Jeżeli minie ponad 48 godzin, trzeba odesłać drona do producenta w celu weryfikacji działania produktu.

Ubezpieczeniu podlegają drony z serii EVO II

Ubezpieczenie jest już dostępne i wysyłane w formie kodu elektronicznego. Na chwilę obecną możliwe jest ubezpieczenie dronów z serii EVO II.

Bezpośrednie linki do produktów poniżej:

Autel Robotics Care - EVO II

Autel Robotics Care - EVO II Pro

Autel Robotics Care - EVO II Dual 640T

FAQ - Autel Robotics Care

1. Czym jest gwarancja rozszerzona Autel Robotics?

Nikt nie zna się na twoich produktach Autel Robotics lepiej niż my – ich producent. Dlatego jesteśmy w stanie zaoferować ci najlepszą obsługę i pomoc. W razie uszkodzenia drona, jego gimbala lub aparatu w wyniku wypadku losowego, możesz w ramach gwarancji rozszerzonej Autel Robotics wymienić je dwa razy w roku, korzystając z usług obsługi powypadkowej odpowiadającej twoim potrzebom.

2. Jakim modelom przysługuje gwarancja rozszerzona Autel Robotics?

EVO IIEVO II Pro oraz EVO II Dual.

 

3. Czy gwarancja obejmuje również zestawy powiększone (Rugged Bundle)?

Tak , jednak nie obejmuje dodatkowych akcesorii a jedynie drona.

 

4. Na jakich warunkach mogę nabyć gwarancję rozszerzoną Autel Robotics?

  • Gdy produkt nie został jeszcze aktywowany lub w ciągu 48 godzin po jego aktywacji.
  •  W okresie gwarancji udzielonej na drona.

5. Czy mogę nabyć gwarancję rozszerzoną Autel Robotics, jeśli produkt aktywowano ponad 48 godzin temu?

Tak, możesz nabyć gwarancję rozszerzoną Autel Robotics pod warunkiem odsyłki reklamowanego produktu do oficjalnego serwisu Autel Robotics, gdzie poddany zostanie on sprawdzeniu. Jeśli wynik takiej kontroli będzie prawidłowy, przysługuje ci prawo do zakupu gwarancji rozszerzonej Autel Robotics.

 

6. Czy mogę nabyć gwarancję rozszerzoną Autel Robotics ponownie, po wygaśnięciu wcześniejszej?

Na każdy produkt Autel Robotics można nabyć gwarancję rozszerzoną Autel Robotics tylko jeden raz.

 

7. W jaki sposób mogę zgłosić wymianę produktu po zakupie gwarancji rozszerzonej Autel Robotics?

Jeżeli chcesz to zrobić sam:

Krok 1: Skontaktuj się z pomocą techniczną Autel Robotics.

Krok 2: Odeślij drona, gimbal i akumulator.

Krok 3: Zapłać opłatę z tytułu wymiany.

Krok 4: Odbierz przesyłkę z zamiennikiem.

Jeżeli chcesz żeby zrobił to za Ciebie nasz sklep- kliknij przyciska "zgłoś naprawę" na naszej stronie w zakładce serwis i wypełnij formularz. My zajmiemy się resztą ;)

 

8. Jakie produkty odsyłane są w zamian za wymieniane w ramach usługi?

Produkty odsyłane w ramach wymiany są fabrycznie nowe lub równorzędne fabrycznie nowym pod względem niezawodności i charakterystyki użytkowej (osiągów).

 

9. Gdzie dostępna jest gwarancja rozszerzona Autel Robotics?

Na terenie USA, UE i terytorium głównym Chin.

 

10. Czy mogę nabyć gwarancję rozszerzoną Autel Robotics poza terytorium USA, UE lub terytorium głównym Chin?

Tak, jednak, jeśli przebywasz w miejscu poza terytorium, na którym obowiązuje gwarancja rozszerzona Autel Robotics, firma pokrywa wyłącznie koszty logistyczne odsyłki produktu na adres znajdujący się w obrębie terytorium gwarancji rozszerzonej w kraju konsumenta. Autel Robotics nie pokrywa kosztów przesyłki ani podatków naliczanych z tytułu przesyłki na adres konsumenta.

 

11 . Kupiłem(-am) drona w USA. Czy mogę kupić gwarancję rozszerzoną Autel Robotics na teren UE?

Tak, możesz kupić dla takiego drona gwarancję rozszerzoną Autel Robotics obowiązującą na terenie UE. Jednakże świadczenia z gwarancji będą realizowane wyłącznie w kraju lub regionie zakupu gwarancji rozszerzonej Autel Robotics.

 

12. Na jaki okres obowiącuje grarancja?

Gwarancja obowiązuje na okres 12 miesięcy.

 

13. Co jeżeli dron wpadnie do wody?

Gwarancja uwzględnia ochronę produktu nawet w przypadku zalania wodą. Należy jednak pamiętać aby wyłowić zalanego drona z wody, ponieważ aby gwarancja obowiązywała trzeba dostarczyć zepsutą jednostkę do producenta.

 

14. Czy gwarancja rozszerzona Autel Robotics obejmuje kradzież?

Nie, gwarancja nie obejmuje kradzieży.

 

15. Zgubiłem drona, czy mogę skorzystać z rozszerzonej gwaracji?

Nie, gwarancja nie obejmuje kradzieży. 

 

16. Ile razy w ciągu roku mogę wymienić drona na nowego w ramach rozszerzoej gwarancji?

Drona można wymienić dwa razy.

 

17. Jak aktywować ubezpieczenie Autel Robotics Care?

Na stronie producenta - bezpośredni link tutaj.

 

18. Jak sprawdzić status ubezpieczenia Autel Robotics Care?

Na stronie producenta - bezpośredni link tutaj.

Regulamin świadczenia usług:

 

 

1. Użytkownik zapoznał się z niniejszym regulaminem przed zakupem usługi i wyraził na niego zgodę. 

 

2. Okres ważności usług rozpoczyna się o północy jego pierwszego dnia i kończy o północy jego ostatniego dnia – dni te wskazano w umowie serwisowej zawartej z Autel Robotics wskutek zakupu wybranego pakietu gwarancji rozszerzonej Autel Robotics. 

 

3. Usługi świadczone są przez firmę Autel Robotics bezpośrednio lub przez wskazanych przez nią kontrahentów (dalej „Autel Robotics”). 

 

I. Informacja o usługach oraz ich zakresie 

 

Gwarancja rozszerzona Autel Robotics 

 

W okresie ważności usług świadczonych w ramach gwarancji rozszerzonej Autel Robotics, konsumentowi przysługuje prawo do wymiany lub naprawy drona, gimbala lub kamery uszkodzonych w warunkach ich normalnego użytkowania. Świadczenie z tytułu tegoprawa realizowane jest w zamian za niewielką opłatę dodatkową. 

 

Jeśli konieczna okaże się wymiana produktu, w jej ramach klient otrzyma zamiennik reklamowanego urządzenia o takiej samej charakterystyce użytkowej i niezawodności, co wyrób fabrycznie nowy. 

 

Zakres usługi wymiany dronów serii EVO 2 w ramach gwarancji rozszerzonej Autel Robotics uwzględnia: 

 

Seria EVO 2: korpus drona, gimbal i kamerę oraz akumulator i wirniki. Akumulatory i wirniki należy odesłać w ramach wymiany w komplecie z dronem i gimbalem – elementy te nie zostaną wymienione, jeśli odesłano je osobno. 

 

W razie uszkodzenia drona w wyniku upadku, przygniecenia lub kolizji będących skutkiem błędu operatora lub zdarzenia losowego i następnie odesłania produktu w okresie ważności usług, urządzenie zostanie naprawione lub wymienione na sprawne w centrum serwisowym Autel Robotics w granicach terytorium, na którym obowiązuje gwarancja rozszerzona Autel Robotics. 

 

W ramach gwarancji rozszerzonej firma Autel Robotics zobowiązuje się do nie więcej niż dwóch wymian produktu w ciągu roku w zamian za niewielką opłatę dodatkową. 

 

  

Dla poniższych modeli konsumentowi przysługują następujące świadczenia: 

 

Seria EVO 2: 

 

Firma Autel Robotics wymaga zwrotu pierwotnie nabytego produktu w ramach jego wymiany. Produkt przekazany firmie w ramach wymiany przechodzi na własność Autel Robotics. Zamiennik produktu odsyłany konsumentowi przez firmę Autel Robotics przechodzi na własność nabywcy gwarancji rozszerzonej w zamian za uiszczoną płatność z tytułu usługi wymiany. Świadczenia w ramach gwarancji rozszerzonej Autel Robotics realizowane są wyłącznie w granicach terytorium, na którym zakupiono gwarancję rozszerzoną. Świadczenia w ramach gwarancji rozszerzonej Autel Robotics realizowane są wyłącznie w granicach terytorium, na którym zakupiono gwarancję rozszerzoną. 

 

  

II. Wyłączenia 

 

 Gwarancja rozszerzona Autel Robotics nie obejmuje: 

 

1. Dronów i ich wyposażenia, które utracono w całości lub części. 

2. Produktów skradzionych, zagubionych lub wyrzuconych jako odpad. 

3. Szkód wynikłych z lotu w warunkach niedozwolonych przez producenta. 

4. Części uszkodzonych nieobjętych pierwotnie gwarancją – aparat zdalnego sterowania oraz pozostałe akcesoria nabyte i zamontowane odrębnie i samodzielnie przez konsumenta. 

5. Szkód spowodowanych celowym działaniem lub zaniedbaniem konsumenta. 

6. Usterek kosmetycznych i obudowy produktu niewpływających na jego charakterystykę użytkową. 

7. Szkód pośrednich i bezpośrednich spowodowanych klęskami żywiołowymi, konfliktami zbrojnymi, działaniami wojennymi, zamieszkami, niepokojami społecznymi, przewrotami politycznymi, powstaniami oraz działaniami terrorystycznymi. 

8. Roszczeń wymiany produktu wniesionych poza okresem ważności gwarancji rozszerzonej Autel Robotics. 

9. Opłat dodatkowych naliczanych tytułem poprawek technicznych czy zmiany charakterystyki użytkowej (osiągów) produktu. 

10. Szkód powstałych w wyniku przeróbek lub zmian niezgodnych z zapisami dokumentacji technicznej produktu lub użytkowania produktu z nieprzewidzianymi dla niego akumulatorami lub ładowarkami. 

11. Szkód powstałych w wyniku użytkowania produktów z pochodzącymi od innych producentów akcesoriami, akumulatorami czy oprogramowaniem. 

12. Okoliczności wskazanych w regulaminie świadczenia usług, prowadzących do rozwiązania umowy na gwarancję rozszerzoną Autel Robotics. 

13. Kosztów postępowania sądowego, zastępstwa prawnego i pozostałych wydatków związanych z odpowiedzialną gwarancyjną z tytułu gwarancji rozszerzonej Autel Robotics. 

14. Roszczeń świadczenia usług wnoszonych spoza terytorium zakupu. 

15. Szkód na osobach i w mieniu konsumenta lub osób trzecich spowodowanych użytkowaniem drona, gimbala, kamery, wyposażenia drona lub czujnika obrazu. 

16. Bezpośrednich strat w oczekiwanych zyskach bez względu na ich postać. 

17. Szkód spowodowanych przeróbkami, demontażem lub otwieraniem obudowy w sposób samowolny przez konsumenta lub operatora produktu. 

18. Szkód wynikłych z nieprawidłowego montażu, użytkowania lub obsługi – wbrew warunkom określonym w dokumentacji technicznej produktu. 

19. Szkód spowodowanych samowolnymi naprawami podzespołów produktu przez konsumenta. 

 

  

III. Zakres usługi wymiany produktu 

 

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do świadczenia usług w postaci dwukrotnej wymiany produktu aż do wyczerpania liczby wymian wyrobu określonej w gwarancji rozszerzonej Autel Robotics. Wyczerpanie liczby wymian produktu uznaje się za ustanie zobowiązań firmy Autel Robotics w ramach umowy o gwarancji rozszerzonej i samoistne wygaśnięcie gwarancji. 

 

2. Jeśli konsument postanowi skorzystać z usługi wymiany produktu w ramach gwarancji rozszerzonej Autel Robotics, otrzyma zamiennik wymienianego urządzenia o takiej samej charakterystyce użytkowej i niezawodności, co wyrób fabrycznie nowy. 

 

3. W ramach usługi wymiany urządzenia objętego gwarancją rozszerzoną Autel Robotics należy zwrócić pierwotnie nabyty produkt. Produkt przekazany firmie Autel Robotics w ramach wymiany przechodzi na własność Autel Robotics. Zamiennik produktu odsyłany konsumentowi przez firmę Autel Robotics przechodzi na własność nabywcy gwarancji rozszerzonej. 

 

IV. Opłaty z tytułu wymiany i napraw 

 

Opłata za wymianę produktu: po uiszczeniu należności za zakup gwarancji rozszerzonej Autel Robotics, konsumentowi nie nalicza się dodatkowych kosztów z tytułu napraw w granicach liczby świadczonych usług w okresie obowiązywania gwarancji rozszerzonej. Koszty logistyczne i podatki: jeżeli konsument przebywa w miejscu poza terytorium, na którym obowiązuje gwarancja rozszerzona Autel  Robotics, firma pokrywa wyłącznie koszty logistyczne odsyłki produktu na adres znajdujący się w obrębie terytorium gwarancji rozszerzonej w kraju konsumenta. Autel Robotics nie pokrywa kosztów przesyłki ani podatków naliczanych z tytułu wysyłki na adres konsumenta. Autel Robotics ma prawo odmówić świadczenia usługi w okolicznościach rozbieżnych z powyższymi warunkami. 

 

V. Okres ważności świadczeń realizowanych przez Autel Robotics 

 

Okres ważności usług rozpoczyna się o północy pierwszego dnia wskazanego w umowie zawartej z Autel Robotics wskutek zakupu wybranego pakietu gwarancji rozszerzonej i kończy o północy ostatniego dnia wskazanego w dokumencie. 

 

VI. Zwroty i przeniesienie praw do świadczeń realizowanych przez Autel Robotics 

 

1. W razie zwrotu produktu na zasadach regulowanych polityką zwrotów firmy Autel Robotics, konsument może zawnioskować o rozwiązanie umowy na usługi w ramach gwarancji rozszerzonej. 

2. Nie można rozwiązać umowy na usługi świadczone w ramach gwarancji rozszerzonej Autel Robotics bez zwrotu drona lub jego wyposażenia zakupionego od Autel Robotics. 

3. Nie można rozwiązać umowy na usługi świadczone w ramach gwarancji rozszerzonej Autel Robotics po rozpoczęciu korzystania z nich. 

4. Nie można przenieść praw do świadczeń realizowanych przez Autel Robotics po terminie ich zakupu. 

Pokaż więcej wpisów z Styczeń 2021

Polecane

pixel