Zapisz na liście
Stwórz nową listę

Kamera DJI Zenmuse L2 - FAQ

2023-10-11
Kamera DJI Zenmuse L2 - FAQ

Nowa kamera DJI Zenmuse L2 wprowadza mnóstwo innowacji i usprawnień w porównaniu do poprzedniego modelu. Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowej kamery. Odkryj, co zostało zmienione w porównaniu do poprzedniej wersji DJI Zenmuse L1 i na co powinieneś zwrócić uwagę.

Kamera Zenmuse L2

Wydajność kamery DJI Zenmuse L2:

Jaki jest poziom ochrony Zenmuse L2?

Zenmuse L2 posiada ochrone IP54 zgodnie z normą IEC60529 w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych.

Aby zapewnić najwyższy poziom ochrony:

 • przed instalacją upewnij się, że interfejs i powierzchnia gimbala są suche
 • przed użyciem upewnij się, że gimbal jest stabilnie zamontowany na dronie, a nakładka zabezpieczająca kartę SD jest czysta i zamknięta
 • przed otwarciem nasadki zabezpieczającej kartę SD wytrzyj powierzchnię drona do czysta

Poziom ochrony zmniejsza się z biegiem czasu w wyniku normalnego użytkowania i zużycia urządzenia.

Z jakim dronem Zenmuse L2 jest kompatybilny? Na jakim interfejsie gimbala można go zamontować?

Zenmuse L2 jest kompatybilny z Matrice 350 RTKMatrice 300 RTK oraz obsługuje wyłącznie DJI RC Plus jako aparaturę. Przed użyciem należy zaktualizować oprogramowanie drona i aparatury do najnowszej wersji. Aby zapewnić dokładność mapowania, upewnij się, że L2 jest zamontowany na pojedynczym złączu gimbala skierowanym w dół, a kabel jest podłączony do prawego portu USB-C (patrząc w stronę drona).

Jakie jest pole widzenia (FOV) LiDAR Zenmuse L2?

 • skanowanie powtarzalne: poziomo 70°, pionowo 3°
 • skanowanie jednorazowe: poziomo 70°, pionowo 75°

Jaki jest maksymalny zasięg wykrywania Zenmuse L2?

Zasięg detekcji:

 • 250 m przy współczynniku odbicia 10%, 100 klx
 • 450 m przy współczynniku odbicia 50%, 0 klx

Zalecana wysokość operacji wynosi 30-150 m.

Ile odbić obsługuje Zenmuse L2?

Zenmuse L2 obsługuje pięć typów odbic:

 • pojedyncze odbicie (najsilniejsze echo)
 • podwójne odbicie
 • potrójne odbicie
 • poczwórne odbicie
 • odbicie pięciokrotne

Jaka jest szybkość przetwarzania mapowania Zenmuse L2?

 • pojedyncze odbicie: max. 240 000 pkt/s
 • wielokrotne odbicia: max. 1 200 000 pkt/s

Ile trybów skanowania posiada Zenmuse L2? W jakich sytuacjach mają zastosowanie?

Zenmuse L2 ma dwa tryby skanowania: tryb skanowania jednorazowego i tryb skanowania powtarzalnego. W trybie skanowania powtarzalnego LiDAR może osiągnąć bardziej jednolite i dokładne skanowanie, spełniając wymagania dotyczące precyzyjnego mapowania. W trybie skanowania jednorazowego zapewnia silniejszą penetrację, gromadząc więcej informacji strukturalnych, dzięki czemu nadaje się do inspekcji linii energetycznych, pomiarów leśnych i innych scenariuszy.

Jaka jest dokładność IMU Zenmuse L2?

 • dokładność odchylenia: w czasie rzeczywistym: 0,2°, przetwarzanie końcowe: 0,05°
 • dokładność pochylenia/przechylenia: w czasie rzeczywistym 0,05°, przetwarzanie końcowe 0,025°
 • dokładność pozycjonowania poziomego: 1 cm + 1 ppm (RTK FIX)
 • dokładność pozycjonowania pionowego: 1,5 cm+1 ppm (RTK FIX)

Dokładność odchylenia i pochylenia/przechylenia została zmierzona w następujących warunkach w środowisku laboratoryjnym DJI : Zenmuse L2 zamontowany na Matrice 350 RTK i włączony. Korzystanie z trasy obszarowej DJI Pilot 2 do planowania trasy lotu (z włączoną funkcją Kalibracja IMU). RTK w statusie FIX. Wysokość względną ustalono na 150 m, prędkość lotu na 15 m/s, nachylenie gimbala na -90°, a każdy prosty odcinek trasy lotu był krótszy niż 1500 m.

Do czego służy kamera RGB L2?

Podczas zbierania danych w postaci mapowania kamera RGB może w czasie rzeczywistym dostarczać informacji o kolorach danych, a wykonane zdjęcia można wykorzystać do rekonstrukcji modeli 2D RGB. Gdy nie ma potrzeby gromadzenia danych w postaci mapowania, kamera RGB może robić zdjęcia i nagrywać filmy oraz zbierać obrazy w celu rekonstrukcji modeli RGB 2D lub 3D.

Jaka jest dokładność pomiarów i mapowania Zenmuse L2?

 • dokładność pozioma: 5 cm
 • dokładność pionowa: 4 cm

Zmierzona w następujących warunkach w środowisku laboratoryjnym DJI : Zenmuse L2 zamontowany na Matrice 350 RTK i włączony. Korzystanie z trasy obszarowej DJI Pilot 2 do planowania trasy lotu (z włączoną funkcją Kalibracja IMU). Korzystanie z powtarzalnego skanowania z RTK w stanie FIX. Wysokość względną ustalono na 150 m, prędkość lotu na 15 m/s, nachylenie gimbala na -90°, a każdy prosty odcinek trasy lotu był krótszy niż 1500 m. Pole zawierało obiekty o wyraźnych cechach kątowych i wykorzystywało punkty kontrolne odsłoniętego twardego podłoża, które były zgodne z modelem odbicia rozproszonego. Do przetwarzania końcowego użyto DJI Terra z włączoną opcją Optymalizuj dokładność mapowania. W tych samych warunkach, przy wyłączonej opcji Optymalizuj dokładność mapowania, dokładność pionowa wynosi 4 cm, a dokładność pozioma wynosi 8 cm.

Jaki rozmiar CMOS ma kamera RGB Zenmuse L2? Jaki jest rozmiar w pikselach?

Kamera RGB wykorzystuje matrycę CMOS 4/3, a rozmiar piksela wynosi 3,3 × 3,3 μm.

Jakie ulepszenia ma Zenmuse L2 w porównaniu do poprzedniej generacji?

Wydajność LiDAR poprawiła się do około 1/5 rozmiaru plamki L1, gdy obiekt lub obszar znajduje się w odległości 100 m od LiDAR. Znacząco zwiększono zdolność penetracji LiDAR-u, poprawiono zarówno zasięg wykrywania, jak i dokładność. Rozmiar piksela kamery RGB wzrósł o 89% w porównaniu z 2,4 × 2,4 μm w L1. Dokładność IMU została poprawiona do 0,05° (w czasie rzeczywistym) i 0,025° (przetwarzanie końcowe). LiDAR obsługuje dalmierz laserowy (RNG).

Kamera Zenmuse L2 dron

Zbieranie danych w terenie DJI Zenmuse L2

Jak wydajne jest wykonywanie pomiarów i mapowanie przez Zenmuse L2?

Zenmuse L2 może podczas jednego lotu zebrać dane z obszaru aż do 2,5 km².

Zmierzone, gdy Zenmuse L2 zamontowany jest na Matrice 350 RTK przy prędkości lotu 15 m/s, wysokości lotu 150 m, współczynniku nakładania się boków 20%, włączonej kalibracji IMU, wyłączonej optymalizacji wysokości i wyłączonym śledzeniu terenu.

Jakie są scenariusze zastosowań Zenmuse L2?

Zenmuse L2 może być szeroko stosowany w wielu scenariuszach, w tym w pomiarach i mapach topograficznych, modelowaniu linii energetycznych, gospodarce leśnej, pomiarach geodezyjnych i wielu innych zastosowaniach.

Jaki typ karty SD jest obsługiwany dla Zenmuse L2?

Karta SD z szybkością zapisu sekwencyjnego 50 MB/s lub wyższą i klasą szybkości UHS-I Speed ​​Grade 3 lub wyższą; Maksymalna pojemność: 256 GB.

Co oznacza modelowanie mapowania w czasie rzeczywistym przez Zenmuse L2? Jakie tryby kolorowania są obsługiwane?Jakie operacje są obsługiwane podczas przeglądania?

Podczas gromadzenia oryginalnych danych mapowania Zenmuse L2 może generować i wyświetlać w czasie rzeczywistym model mapowania w aplikacji DJI Pilot 2, przetworzony z niewielką rozdzielczością. Obsługiwane są cztery tryby kolorowania, w tym współczynnik odbicia, wysokość, odległość i RGB. Podczas przeglądania modeli w albumie na aparaturze zdalnego sterowania możesz obracać, przeciągać, powiększać, szybko zmieniać perspektywę i ponownie wyśrodkować widok.

Jakie rodzaje zadań lotniczych obsługuje Zenmuse L2?

L2 obsługuje obecnie zadania lotu związane z trasą punktów orientacyjnych, trasą obszarową i trasą liniową.

Czy Zenmuse L2 wymaga jakiś czynności przed wykonaniem lotu?

Nie jest wymagana żadna czynność. Gdy RTK drona osiągnie status FIX, może wystartować i działać.

Czy Zenmuse L2 musi kalibrować IMU podczas pracy?

Aby zapewnić dokładność zebranych danych, należy włączyć opcję Kalibruj IMU. Przed wykonaniem zadania lotu włącz opcję Kalibruj IMU. Przed lotem ręcznym możesz kliknąć opcję Kalibruj przed operacją, aby ręcznie uruchomić kalibrację. Podczas operacji ręcznie ponownie uruchom kalibrację IMU w oparciu o odliczanie.

Jaki jest cel raportu jakości zadań Zenmuse L2?

Raport jakości zadania rejestruje efektywny czas trwania danych LiDAR, kamery i modułu IMU. Operatorzy mogą ocenić ważność gromadzenia danych na podstawie statusu każdego modułu.

Jakie są typy danych zapisanych na karcie SD Zenmuse L2?

 • CLC (plik kalibracyjny kamery LiDAR)
 • CLI (plik kalibracyjny LiDAR IMU)
 • LDR (dane LiDAR)
 • RTK (dane RTK anteny głównej)
 • RTL (dane kompensacji słupa RTK)
 • RTS (dane RTK anteny pomocniczej)
 • RTB (dane RTCM stacji bazowej)
 • IMU (surowe dane IMU)
 • SIG (plik podpisu PPK)
 • LDRT (plik mapowania do odtwarzania w aplikacji)
 • RPT (raport jakości mapowania)
 • RPOS (dane rozwiązania POS w czasie rzeczywistym)
 • JPG (zdjęcia zrobione podczas lotu)

Czy będzie różnica w dokładności, gdy Zenmuse L2 zostanie zamontowany na Matrice 300 RTK i Matrice 350 RTK?

W stanie FIX RTK nie ma różnicy w dokładności między nimi.

Czy podczas operacji operatorzy mogą odtwarzać wyniki mapowania?

Tak. Operatorzy mogą przeglądać bieżący zbiór mapowania na wyświetlaczu w czasie rzeczywistym, a także szybko przeglądać zarejestrowany model 3D mapowania. Po zakończeniu operacji można pobrać i wyświetlić model 3D w bibliotece, a także wykonać operacje, takie jak scalanie modeli 3D punktów z wielu lotów.

Operacje takie jak odtwarzanie modelu i łączenie muszą być wykonywane, gdy dron i Zenmuse L2 są połączone.

Czy podgląd na żywo i odtwarzanie modelu mapowania 3D w czasie rzeczywistym są zgodne w stosunku 1:1 z modelem odbudowanym w procesie przetwarzania końcowego?

Nie jest to wynik 1:1. Zarówno podgląd na żywo, jak i odtwarzanie modeli punktów 3D są przetwarzane z rozrzedzoną reprezentacją. Pod względem ilości mapowania i dokładności różni się od modelu przebudowanego w DJI Terra.

Kamera Zenmuse L2 mapowanie

Przetwarzanie końcowe w DJI Zenmuse L2

Jak zbudować precyzyjny model z danych zebranych przez Zenmuse L2?

Uruchom DJI Terra, aby utworzyć nowe zadanie „LiDAR Point Cloud”. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaimportować dane z karty SD do DJI Terra i dokończ odpowiednie ustawienia, a będziesz mógł rozpocząć precyzyjne modelowanie.

Jakie formaty wyników można wygenerować w DJI Terra z danymi Zenmuse L2?

 • formaty mapowania: PNTS, LAS, PLY, PCD, S3MB
 • formaty trajektorii: sbet.out, sbet.txt

Jakie nowe funkcje przetwarzania mapowania może osiągnąć Zenmuse L2 z DJI Terra?

 1. Klasyfikacja punktów naziemnych
 2. Wyjściowy cyfrowy model wysokości (DEM)
 3. Nowa funkcja kontroli i sprawdzania dokładności, która obsługuje lokalny układ współrzędnych, aby zapewnić, że wyniki osiągają dokładność geodezyjną i mapową
 4. Optymalizacja grubości mapowania pomiędzy pasami przelotów, dzięki czemu jest ona cieńsza i bardziej spójna
 5. Bardziej kompleksowy raport dotyczący jakości mapowania

Jak rozumieć wartość odbicia w DJI Terra?

Zakres współczynnika odbicia wynosi od 0 do 255, przy czym od 0 do 150 odpowiada współczynnikowi odbicia od 0 do 100% przy rozproszonym odbiciu Lamberta, a od 151 do 255 odpowiada współczynnikowi pełnego odbicia.

Wartość współczynnika odbicia jest powiązana z wieloma czynnikami, takimi jak topografia powierzchni obiektu geograficznego, warunki oświetleniowe i kąt padania światła, i nie może ściśle odpowiadać współczynnikowi odbicia bezwzględnego.

Podsumowanie

DJI Zenmuse L2, dostarcza wiele wydajności u nowych zaawansowanych funkcji. Oferuje wysoki poziom ochrony, kompatybilność z dronami Matrice 350 RTK i Matrice 300 RTK, oraz obsługę trybów skanowania jednorazowego i powtarzalnego. Kluczowe cechy to dokładność pomiarów i mapowania, zdolność zbierania danych na obszarze do 2,5 km² w jednym locie, oraz liczne ulepszenia w porównaniu do poprzedniej generacji, takie jak poprawiona wydajność LiDAR i większy rozmiar piksela kamery RGB. Proces przetwarzania końcowego danych, dostępny dzięki DJI Terra, umożliwia generowanie różnych formatów wyników, klasyfikację punktów naziemnych, podgląd na żywo oraz odtwarzanie modelu mapowania 3D. Nowa kamera z pewnością zostanie doceniona w specjalistycznych lotach i badaniach.

 

Autor
Bartłomiej Rasztar
Redaktor specjalizujący się od 4 lat w dziedzinie e-commerce. Magister kierunku Zarządzanie - Marketing i Social Media. Pasjonat sportu, ekstremalnych przeżyć i wyzwań, którymi dzieli się na swoim Instagramie. Zainspirowany wykorzystaniem technologii w celu pokazywania świata w fascynujący i ciekawy sposób.
Pokaż więcej wpisów z Październik 2023

Polecane

pixel