Zapisz na liście
Stwórz nową listę

Nowe przepisy dronowe 2021

2020-10-30
Nowe przepisy dronowe 2021

31.12.2020 wchodzą w życie nowe przepisy ujednolicające prawo lotnicze w Unii Europejskiej, które dotyczą wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP).

Nowe przepisy będą obowiązywać większość użytkowników dronów - nawet niedrogich latających zabawek lub urządzeń służących do amatorskiego kręcenia filmów. Nowe przepisy dronowe nakładają konieczność rejestracji i odbycia specjalnego kursu. Poniżej szczegóły dotyczące rozporządzeń, które już niedługo wejdą w życie.

Nowe przepisy dronowe - zasady rejestracji dronów

Rejestracja dronów to najczęściej pojawiający się wątek związany z nowym prawem dronowym. Wbrew krążącym pogłoskom, nie będziemy musieli rejestrować nigdzie drona!

W takim razie, o co chodzi z tą rejestracją? 

Chcąc latać dronem ważącym powyżej 250g lub BSP (bezzałogowym statkiem powietrznym) ważącym mniej niż 250g, ale posiadającym rejestrator danych (np. kamerę) w kategorii otwartej (o nowych klasyfikacjach dronów za chwilę), będziemy musieli zarejestrować się jako operator.

 Opis rejestracji dronów kategorii otwartej

Rejestracja operatorów będzie prowadzona przez elektroniczny system rejestracji na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego www.ulc.gov.pl od 31.12.2020 r. W celu rejestracji będzie wymagane podanie imienia i nazwiska operatora, adresu zamieszkania lub siedziby firmy, numeru telefonu i adresu e-mail osoby fizycznej lub prawnej, w której imieniu odbywa się rejestracja. Każdy operator otrzyma indywidualny numer rejestracyjny, który będzie musiał umieścić na swoim dronie.

Osoby powyżej 14 r.ż. będą mogły zarejestrować się za zgodą opiekuna prawnego. W myśl nowego prawa, osoby poniżej 14 r.ż. nie mogą być pełnoprawnymi operatorami drona, więc nie mogą sterować takimi dronami jak Mavic Air 2 czy nawet Mavic Mini.

Obowiązkowe szkolenie dla każdego operatora drona

Po obligatoryjnej rejestracji na stronie ULC, każdy operator będzie musiał przejść proste szkolenie online, które będzie zakończone testem. Test obejmie 40 pytań wielokrotnego wyboru z zakresu bezpieczeństwa lotniczego, ograniczeń korzystania z przestrzeni powietrznej, procedur i regulacji lotniczych, ochrony prywatności i danych, ogólnej wiedzy nt. dronów, bezpieczeństwa i ubezpieczenia.

Bez zdanego testu będziemy mogli latać tylko najmniejszymi BSP. 


Chcesz być na bieżąco? Polub nasz sklep na Facebook'u


Gdzie można latać dronem?

Aktualnie, używając drona w celach rekreacyjnych/ niekomercyjnych jesteśmy zwolnieni z formalności takich, jak egzamin na operatora drona. Obowiązuje nas jedynie zakaz lotów poza zasięgiem wzroku, a w terenie zabudowanym i jeśli waga urządzenia przekracza 600 g, musimy zachować dystans minimum 30 m od ludzi i pojazdów oraz min. 100 m od zabudowań i dużych zgromadzeń osób. Latając dronem ważącym poniżej 600 g możemy swobodnie latać w terenie zabudowanym, zapewniając bezpieczną odległość poziomą od innych statków powietrznych, obiektów, osób i zwierząt.
Oczywiście bez względu na wagę drona obowiązuje zakaz lotów nad terenami zamkniętymi, obiektami jądrowymi, jednostkami wojskowymi i poligonami oraz takimi obiektami jak: elektrownie, ciepłownie, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, zakłady produkcji specjalnej itd. (art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 i 2245)).

Nowe przepisy dronowe zakładają klasyfikację wykonywanych lotów w oparciu o stopień ryzyka wykonywanych operacji lotniczych. Będzie obowiązywał podział na kategorię: otwartą, szczególną oraz certyfikowaną.

Co bardzo ważne - znika podział na loty rekreacyjne, sportowe i komercyjne!

Nowe przepisy dronowe - kategorie lotów

Kategoria otwarta 

Kategoria otwarta przeznaczona będzie dla lotów o najniższym stopnie ryzyka. Loty w kategorii wykonuje się w podkategoriach: A1, A2 i A3.

Spełnione muszą zostać następujące warunki:

  • dron należy do klasy C0, C1, C2, C3, C4 lub został skonstruowany do użytku prywatnego
  • waga drona jest równa lub mniejsza 25 kg
  • lot wykonywany jest w warunkach VLOS (z wyjątkiem przypadków, gdy lot wykonywany jest w trybie podążania za stacją bazową lub wykorzystywany jako obserwator)
  • operator zapewnia utrzymanie określonych odległości od osób
  • maksymalna wysokość lotów to 120 metrów nad ziemią
  • podczas lotu nie są przewożone materiały niebezpieczne, ani zrzucane żadne inne materiały

Podkategoria A1 (loty nad ludźmi) - drony klasy C0 (do 250 g), C1 do 900 g), budowane samodzielnie (do 250 g); dopuszcza się przelot nad osobami postronnymi, zakaz lotów nad zgromadzeniami osób.

Podkategoria A2 (loty blisko ludzi) - drony w klasie C2 (do 4 kg); zakaz lotów nad osobami i zgromadzeniami osób, minimalna odległość od osób to 30 m lub 5 m, jeżeli dron posiada funkcję ograniczającą prędkość lotu do 5 m/s.

Podkategoria A3 (loty z daleka od ludzi) - drony w klasie C3 i C4 lub budowane samodzielnie (do 25 kg); zakaz wlatywania nad osoby i zgromadzenia osób - odległość pozioma od osób i zabudowy minimum 150 m; obszary z założenia bez osób postronnych (pole, łąka). 

Opis klasyfikacji dronów w grupie otwartej

 

Opis procedury uzyskiwania uprawnień do lotów

 

Kategoria szczególna 

Do kategorii szczególnej sklasyfikowane zostały loty niemieszczące się w wytycznych kategorii otwartej, przede wszystkim ze względu na zwiększone ryzyko operacji dla osób trzecich. Grupa ta obejmuje operacje w warunkach VLOS i BVLOS. Loty w tej kategorii będą odbywać się na podstawie: oświadczenia o lotach według opublikowanego przez EASA lub ULC scenariusza standardowego / zgody Prezesa ULC / Certyfikatu Operatora Lekkiego Bezzałogowego Systemu Powietrznego.   

Kategoria certyfikowana

W kategorii certyfikowanej jesteśmy zobligowani do uzyskania zezwolenia na lot tak, jak w kategorii szczególnej. Dodatkowo, musimy mieć aktualny certyfikat operatora. Szczegółowe regulacje jeszcze się nie pojawiły.

 

Kary za latanie dronem 

Nowe przepisy prawa lotniczego ułatwiają korzystanie z BSP, jeśli latamy w celach komercyjnych - wówczas nie musimy posiadać uprawnień UAVO, wystarczy, że spełniamy warunki kategorii otwartej. Jednak w dalszym ciągu musimy pilnować, aby nie stwarzać ryzyka dla osób postronnych. 

Latając nad innymi statkami powietrznymi, obiektami, zwierzętami i ludźmi może spotkać nas kontrola, np. Policji, Straży Granicznej, pracowników ULC czy innych upoważnionych jednostek. Rejestr operatorów dronów będzie dostępny dla służb państwowych.

W dalszym ciągu obowiązuje nas także przestrzeganie ustanowionych w przestrzeni powietrznej stref lotniczych. Przed każdym lotem powinniśmy upewnić się czy w danej lokalizacji dozwolone są loty. Polecamy korzystanie z aplikacji takich jak DroneRadar lub ze strony Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

 

Ilustracje z artykułu pochodzą z nagrania ULC Europejskie przepisy dotyczące dronów –Kategoria otwarta.

Chcesz być na bieżąco ?

Zapisz się do newslettera

Drony - bestsellery

Autor
Paulina Koreń
Absolwentka UAM w Poznaniu na kierunku Psychologii. Lubi proste rozwiązania, które podnoszą jakość życia i sprzyjają efektowności pracy.
Jest miłośniczką sztuki i natury, więc szczególnie ujmuje ją wykorzystanie nowych technologii do ochrony przyrody i odkrywania jej z innej, szerszej perspektywy.
Pokaż więcej wpisów z Październik 2020
pixel