Зберегти до списку
Створіть новий список

політика конфіденційності

Адміністратор даних та визначення Адміністратором персональних даних Клієнтів / Користувачів Інтернет-магазину, також відомим як Продавець, є: Sky scaff Давід Лісік, телефон: 58 350 00 88, ІПН: 5862255479, РЕГОН: 222157882. З Адміністратором даних можна зв'язатися: за адресою для листування: Некла 6А1, 81-377 Гданськ; за адресою електронної пошти: sklep@megadron.pl. Користувач - фізична особа, яка відвідує сторінку/сторінки Інтернет-магазину або використовує послуги або функціональність, описані в цій Політиці конфіденційності та файлів cookie. Клієнт - фізична особа, яка має повну юридичну здатність, фізична особа, яка є споживачем, юридична особа або організаційна одиниця без юридичної особи, якій закон надає юридичну здатність, і яка укладає Угоду на відстані з Продавцем. Інтернет-магазин - інтернет-сервіс, що надається Продавцем за адресами електронних (веб-сторінки): https://megadron.pl, через який Клієнт/Користувач може отримати інформацію про Товар та його доступність, придбати Товар або замовити надання послуги. Розсилка - інформація, включаючи торгову інформацію в розумінні Закону від 18 липня 2002 р. про надання послуг електронною поштою (ДВ з 2020 р. № 344), від Продавця, надсилана Клієнту/Користувачу електронною поштою; її отримання є добровільним і вимагає згоди Клієнта/Користувача. Обліковий запис - набір даних, що зберігаються в Інтернет-магазині та в інформаційній системі Продавця, що стосуються певного Клієнта/Користувача, а також розміщених ним замовлень та укладених угод, які Клієнт/Користувач може робити замовлення та укладати угоди. RODO - Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою їх особистих даних і вільним рухом таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (загальний регламент з захисту даних). 2. Мети, правові основи та строки обробки даних Для виконання Угоди на відстані Продавець обробляє: інформацію щодо пристрою Користувача для забезпечення правильної роботи послуг: IP-адреса комп'ютера, інформація, яка міститься в файлах cookie або інших схожих технологіях, дані щодо сесії, дані браузера Інтернету, дані про пристрій, дані щодо активності на веб-сайті, включаючи окремі підсторінки; інформацію про геолокацію, якщо Користувач надав згоду на доступ до геолокації. Інформацію про геолокацію використовується для надання більш належних пропозицій щодо продуктів та послуг; особисті дані Користувачів: ім'я, прізвище, адреса реєстрації, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, ІПН, номер банківського рахунку або інші особисті дані, які необхідно надавати для викон ання покупки, і які Користувач має надавати під час процесу покупки, відповідно до вимог Адміністратора. Ці дані обробляються відповідно до ст. 6 п. 1 літ. б RODO для виконання послуги, тобто угоди про надання послуг електронною поштою відповідно до Правил та відповідно до ст. 6 п. 1 літ. а RODO в зв'язку з виразом згоди на використання певних файлів cookie або інших схожих технологій, виражених відповідними налаштуваннями Інтернет-браузера відповідно до Правил телекомунікації або згоди на геолокацію. Дані обробляються до моменту припинення використання Клієнтом/Користувачем Інтернет-магазину. Адміністратор зобов'язується приймати всі необхідні заходи згідно зі ст. 32 RODO, тобто, враховуючи технічні можливості, вартість впровадження, а також характер, обсяг і цілі обробки та ризик порушення прав або свобод фізичних осіб з різним ступенем вірогідності і важливості, Адміністратор впроваджує відповідні технічні і організаційні заходи для забезпечення рівня безпеки, відповідного цьому ризику. 3. Маркетингові дії адміністратора На сторінці Інтернет-магазину Адміністратор даних може розміщувати маркетингову інформацію про свої продукти або послуги. Відображення цього контенту здійснюється Адміністратором даних відповідно до ст. 6 п. 1 літ. f RODO, тобто відповідно до законно виправданого інтересу Адміністратора даних, що полягає в публікації контенту, пов'язаного з наданими послугами, а також рекламних матеріалів акцій, в яких Адміністратор даних бере участь. В той же час ця дія не порушує прав і свобод Клієнтів/Користувачів, Клієнти/Користувачі очікують отримання контенту аналогічного вмісту і навіть очікують цього або це є їхнім безпосереднім метою відвідування сторінки/сторінок Інтернет-магазину. 4. Одержувачі даних користувачів Адміністратор даних розкриває особисті дані користувачів лише суб'єктам обробки на підставі угоди про делегування обробки особистих даних для надання послуг Адміністратора даних, наприклад, хостингу та обслуговування сторінки, ІТ-послуг, маркетингової та PR-служби. 5. Передача персональних даних до третіх країн Персональні дані не передаються до третіх країн. 6. Права осіб, на яких поширюється дія цих даних Кожна особа, на яку поширюються ці дані, має право: доступу (ст. 15 RODO) - отримання від Адміністратора даних підтвердження, чи обробляються її персональні дані. Якщо дані про особу обробляються, вона має право отримати доступ до них та отримати таку інформацію: про мету обробки, категорії персональних даних, одержувачів або категорії одержувачів, яким передаються або будуть передані дані, про строк зберігання даних або про критерії їх встановлення, про право вимагати виправлення, видалення або обмежен ня обробки персональних даних, які належать особі, на яку поширюється дія цих даних, і право висловити протест щодо такої обробки; отримати копію даних (ст. 15 п. 3 RODO) - отримати копію персональних даних, що підлягають обробці, при цьому перша копія надається безкоштовно, а за наступні копії Адміністратор даних може стягувати розумну плату, що випливає з адміністративних витрат; вимагати виправлення (ст. 16 RODO) - вимагати виправлення своїх персональних даних, які є невірними, або доповнення неповних даних; вимагати видалення даних (ст. 17 RODO) - вимагати видалення своїх персональних даних, якщо Адміністратор даних вже не має законної підстави для їх обробки або дані більше не потрібні для цілей обробки; вимагати обмеження обробки (ст. 18 RODO) - вимагати обмеження обробки персональних даних, коли: особа, на яку поширюються ці дані, висуває запитання щодо точності персональних даних - на час, необхідний для Адміністратора даних, щоб перевірити точність цих даних; обробка є незаконною, а особа, на яку поширюються ці дані, проти їх видалення, вимагаючи обмежити їх використання; Адміністратор даних вже не потребує цих даних, але вони потрібні особі, на яку поширюються ці дані, для встановлення, розслідування або захисту правових вимог; особа, на яку поширюються ці дані, висунула запитання стосовно обробки - до визначення того, чи є законні підстави Адміністратора даних переважними перед підставами особи, на яку поширюються ці дані; переносити дані (ст. 20 RODO) - отримати персональні дані, що їх стосується, у структурованому, загальноприйнятному форматі для машинного читання, які надає особа, на яку поширюються ці дані, і вимагати передачі цих даних іншому Адміністратору, якщо дані обробляються на підставі згоди особи, на яку поширюються ці дані, або угоди з нею і якщо дані обробляються автоматизованим способом; висловити протест (ст. 21 RODO) - висловити протест щодо обробки їх персональних даних в законно виправданих цілях Адміністратора даних, пов'язаних з їх особистою ситуацією, включаючи профілювання. У такому разі Адміністратор даних проводить оцінку того, чи є законні підстави для обробки особливо важливими, які переважають над інтересами, правами і свободами осіб, на яких поширюються ці дані, або підставами для визначення, розслідування або захисту вимог; відкликати згоду у будь-який момент і без надання причини, але обробка персональних даних, здійснена до відкликання згоди, залишається законною. Відкликання згоди призводить до припинення обробки Адміністратором даних персональних даних в тому метою, в якому ця згода була виражена. Для використання вище зазначених прав особа, на яку поширюються ці дані, повинна звернутися, використовуючи надані контактні дані, до Адміністратора даних і повідомити його, яке право і в якому обсязі вона бажає використов увати. Адміністратор даних проводить оцінку справедливості запиту і надає відповідь на неї, мотивуючи свій відповідь, протягом місяця з моменту отримання запиту. У випадку великої складності справи, адміністратор даних може подати максимум на інших два місяці, про що він інформує особу, на яку поширюються ці дані. 7. Право на подачу скарги до надзвичайного комісара Суб'єкт обробки має право подати скаргу до надзвичайного комісара, якщо він вважає, що обробка його персональних даних порушує положення RODO. Скарга може бути подана до надзвичайного комісара особисто, поштою або електронною поштою. Контактні дані надзвичайного комісара: комісар для охорони даних Пилик Анджей адреса: вул. Сентябринська 15, 81-351 Гданськ електронна адреса: ado@zpd.com.pl Суб'єкт обробки може отримати більше інформації щодо суб'єктів даних та правил захисту персональних даних на веб-сайті https://www.uodo.gov.pl/.
pixel