Najczęstsze problemy z nowym dronem

 pomoc z dronem

 

Z myślą o początkujących użytkownikach dronów powstał skrypt z najczęstszymi "problemami" dronowymi.

Warto skonfrontować problem z tabelą i spróbować rozwiązań w niej zaproponowanych jeszcze przed zgłoszeniem reklamacji ( https://megadron.pl/reklamacja ).

Jeżeli skrypt okaże się mało pomocny zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego

 

PROBLEM

 PRZYCZYNA

ROZWIĄZANIE

Dron nie

odpowiada

1. Uruchomienie zabezpieczenia przed niskim napięciem

2. Rozładowywujący się nadajnik (wskaźnik LED miga)

3. Nadajnik nie został połączony z dronem

4. Złe ustawienie drążków

 

1. Naładuj akumulator drona

2. Wymień baterie w nadajniku

3. Połącz/sparuj urządzenia (proces opisany jest w instrukcji)

4. W instrukcji przedstawiono układ drążków, właściwy dla danego modelu, aby uzbroić silniki

Dron nie reaguje na

polecenia nadajnika

1. Baterie nadajnika mają zbyt małe napięcie

2. W pobliżu znajduje się inny nadajnik

3. Antena nie została poprawnie rozciągnięta

1. Wymień baterie

2. Poszukaj miejsca wolnego od zakłóceń

3. Rozwiń antenę

 Dron "ucieka" w jedną

stronę poczas zawisu

 

1. Dron nie jest skalibrowany (poziom)

1. Przy pomocy trymera skorektuj pozycję drona względem podłoża (więcej informacji w instrukcji)

Lot do przodu (headless)

nie działa prawidłowo

1. Zbyt wiele kolizji

1. Ustaw przód postępując zgodnie z instrukcją

Dron "przewraca się"

1. Źle zamontowane śmigła

1. Upewnij się czy śmigła są założone właściwie (A do silników A; B do silników B)

 Inne

1. Złe miejsce startu

1. Dron powinien być uruchamiany na płaskiej powierzchni