Wskaźnik aktywności geomagnetycznej


Wskaźnik KP monitoruje promieniowanie cząstek, które wpływają na jego pole magnetyczne.

Skala ma zakres od 1 do 9:

  • 1-3 (zielony) czyli możemy latać 
  • 4 (żółty) wyrażają tylko niewielkie odchylenia od normalnego pola magnetycznego. Może to oznaczać niewielkie problemy.
  • Wartość 5 lub wyższa jest zaznaczona na czerwono i oznacza krytyczny wpływ na dokładne określenie pozycji GPS w połączeniu z kompasem magnetycznym.

 

 Drony z GPSem mogą być zakłócone znacząco w przypadku KP 5 lub wyższego, co może prowadzić do nieprzewidywalnych manewrów lotu.

Powstrzymaj się od używania systemów z obsługą GPS lub kompasu podczas czerwonej fazy KP.

k index

Uwaga! Sprawdź czy załadowało się najnowsze zdjęcie (w lewym dolnym rogu jest data "Updated...."